BcA. Pavla NAVRÁTILOVÁ

Diplomová práce

Teoretická část: Fotograf, filmař Antonín Horák a Baťova škola umění Praktická část: a) Rukopis, b) Boží muka

Theoretical Part: Photographer, Filmer Antonin Horak and Bata's College of Art Practical Part: a) Manuscript b) Devotional Pillar
Anotace:
Diplomová práce obsahuje informace zaměřující se na období Baťova Zlína v letech 1900 až 1945 se zřetelem na Masarykovu pokusnou školu měšťanskou, Filmové ateliéry a vznik Školy umění. Podrobněji se věnuji Baťově škole umění - chodu, organizaci, náplni, výuce a zároveň filmové, fotografické i literární tvorbě Antonína Horáka. V práci se specializuji na propojení osobnosti - fotografa, filmaře Antonína …více
Abstract:
This thesis contains information which focuses on the era of Baťa?s Zlín in the years between 1900 and 1945. It regards to Masaryk?s experiment burgher school, Film studios and the funding and up-rise of the School of arts. In detail, I address myself to Baťa?s school of arts ? its running, organization, contents, education and creative work of Antonín Horák ? his film, photography and literature work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2011
Identifikátor: 20002

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Mgr. Pavel Dias

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NAVRÁTILOVÁ, Pavla. Teoretická část: Fotograf, filmař Antonín Horák a Baťova škola umění Praktická část: a) Rukopis, b) Boží muka. Zlín, 2011. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 16. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe