Veronika Hacová

Bakalářská práce

Public relations vybrané instituce

Public relations of a selected institution
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá disciplínou Public relations. Jde o prostředek, kterým lze dosáhnout úspěchu v dnešní společnosti, kde je kladen důraz na oboustrannou komunikaci, vztah, důvěru a pochopení veřejnosti. Závěrečná práce definuje pojmy Public relations a propaganda a poukazuje na rozdíly mezi nimi. Teoretická část obsahuje popis historického vývoje a současné situace Public relations. Dále pak …více
Abstract:
The bachelor thesis focusses on the Public relations discipline. It’s an instrument which can help to achieve success in today’s society, where the emphasis is put on mutual communication, relationship, trust and understanding of the public. The final thesis defines the concept of Public relations and propaganda and points out the differences between them. The theoretical part describes the historical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní