Bc. René Loubek

Diplomová práce

Sociální pracovník obce, jeho možnosti a limity

Social Worker of Municipality, His Possibilities and Limits
Anotace:
Diplomová práce zachycuje společensko-historický vznik sociálních pracovníků. Jejich intervence začala vznikem dobročinných spolků, které položily základy pro postupně rozvíjející se profesionální sociální práci až do dnešní podoby. Práce se zaměřuje na jejich přístupy a metody, kdy jsou zachyceny jejich možnosti a limity poskytované pomoci, včetně problémů se kterými se potýkají. Teoretická část práce …více
Abstract:
Diploma thesis of captures socio-historical emergence of social workers. Their intervention began with the creation of the charitable associations, which laid the foundations for the gradually emerging professional social work until today. The work focuses on their approaches and methods, which are captured in their possibilities and limits provided assistance, including the problems they are facing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2015
Zveřejnit od: 27. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jaromír Pospíchal

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Loubek, René. Sociální pracovník obce, jeho možnosti a limity. Brno, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe