Bc. Zuzana Kupková

Bakalářská práce

The Depiction of British Society in The Buddha of Suburbia

The Depiction of British Society in The Buddha of Suburbia
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o sociálních problémech Velké Británie v 70. letech jak je znázorňuje román Buddha z předměstí, který napsal Hanif Kureishi. Hlavním hrdinou románu je Karim Amir, mladý muž anglicko-indického původu, který při hledání své identity a touhy někam patřit prochází různými společenskými vrstvami a čelí četným sociálním problémům, které slouží jako podklad výkladu stavu tehdejší …více
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with social issues Great Britain faced in the 1970s as depicted in the novel The Buddha of Suburbia written by Hanif Kureishi. The protagonist of the novel, Karim Amir, is a young man of Anglo-Indian descent who, on a search for his identity and belonging, passes through various social spheres and faces numerous social problems which serve as a base for the commentary of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Tereza Šmilauerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta