Theses 

Recepce seriálu Zoufalé manželky a jejich amerických hrdinek českou ženou – Bc. Eva ZMRZLÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Philosophical Faculty

Master programme / field:
Media and Communication Studies / Medial Studies

Bc. Eva ZMRZLÍKOVÁ

Master's thesis

Recepce seriálu Zoufalé manželky a jejich amerických hrdinek českou ženou

The receptive of Desperate housewives drama series and its american idols by an ordinary czech woman

Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na vnímání seriálu Zoufalé manželky prostřednictvím kvalitativní metody polostrukturovaných hloubkových rozhovorů. V teoretické části se zabývá žánrem soap opery, českou ženou, jejím vývojem, stávajícím postavením, včetně srovnání s vývojem ženy americké, a zobrazováním žen v televizi. V analytické části je poté představen zkoumaný seriál, proveden jeho rozbor především z hlediska zkoumaných jevů. V další části jsou předloženy odpovědi komunikačních partnerek, jejich analýza a shrnutí dosažených výsledků.

Abstract: This diploma thesis is focused on the research of perception TV series Desperate Housewives through qualitative methods of deep semi-structured interviews. The theoretical part of this thesis deals with the soap opera genre, development of Czech woman and her current status, including a comparison with the development of American women and images of women in television. The analytical part then introduces researched TV series and provides its analysis primarily in terms of studied phenomena. The last part contains answers submitted by communication partners during interviews, their analysis and summary of results.

Keywords: Soap opera, Česká žena, seriál Zoufalé manželky, vnímání seriálu

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2012
  • Accessible from:: 18. 5. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Zdeněk Sloboda

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 18. 5. 2012 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZMRZLÍKOVÁ, Eva. Recepce seriálu Zoufalé manželky a jejich amerických hrdinek českou ženou. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 21/1/2019 17:07, Week 4 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz