Katarína ČIŽMÁROVÁ

Bakalářská práce

Dalajlama jako duchovní a politický vůdce

Dalai Lama as a spiritual and political leader
Anotace:
Tato práce se zabývá osobou současného 14. dalajlamy Tändzina Gjamccha a to z hlediska jeho politické a duchovní úlohy. Oba tato spektra jeho činnosti jsou zde popsána a vysvětlena. Zároveň jsou však vysvětlené a vylíčené i souvislosti mezi nimi k pochopení jejich vzájemného propojení.
Abstract:
The thesis deals with a person of current 14th Dalai Lama Tenzin Gyatso, in terms of his political and spiritual tasks. Both of these spectrums of his activity are described and explained here, concurrently with the context between those, to understand their mutual connection.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Hoblík, Th.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČIŽMÁROVÁ, Katarína. Dalajlama jako duchovní a politický vůdce. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Základy humanitní vzdělanosti - politologie