Katarína ČIŽMÁROVÁ

Bachelor's thesis

Dalajlama jako duchovní a politický vůdce

Dalai Lama as a spiritual and political leader
Abstract:
Tato práce se zabývá osobou současného 14. dalajlamy Tändzina Gjamccha a to z hlediska jeho politické a duchovní úlohy. Oba tato spektra jeho činnosti jsou zde popsána a vysvětlena. Zároveň jsou však vysvětlené a vylíčené i souvislosti mezi nimi k pochopení jejich vzájemného propojení.
Abstract:
The thesis deals with a person of current 14th Dalai Lama Tenzin Gyatso, in terms of his political and spiritual tasks. Both of these spectrums of his activity are described and explained here, concurrently with the context between those, to understand their mutual connection.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Mgr. Jiří Hoblík, Th.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ČIŽMÁROVÁ, Katarína. Dalajlama jako duchovní a politický vůdce. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty od Philosophy

Bachelor programme / field:
Humane Studies / Human Studies focused on Political Science