Bc. Martin Fuchsa

Bachelor's thesis

Drogy a drogová závislost v kontextu konzumní kapitalistické společnosti

Drugs and drug addiction in the view of consumer capitalist society
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o drogách a drogové závislosti v kontextu konzumní kapitalistické společnosti. Shrnuje teoretické znalosti ohledně drog, drogové závislosti a závislostního chování obecně. Pojednává o konzumní kapitalistické společnosti, včetně její kritiky. Shrnuje situaci v dnešní době a předkládá užívání legálních a nelegálních látek i nedrogových závislostí jako morální problém současné …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with drugs and drug addiction in the context of the consumer capitalist society. It summarizes the theoretical knowledge concerning drugs, drug addiction and addictive behavior in general. It procedes to discuss the consumer capitalist society, including its criticism. It summarizes contemporary situation and presents the use of legal and illegal psychoactive substances and dependency …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2019
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy