Bc. Martin Fuchsa

Bakalářská práce

Drogy a drogová závislost v kontextu konzumní kapitalistické společnosti

Drugs and drug addiction in the view of consumer capitalist society
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o drogách a drogové závislosti v kontextu konzumní kapitalistické společnosti. Shrnuje teoretické znalosti ohledně drog, drogové závislosti a závislostního chování obecně. Pojednává o konzumní kapitalistické společnosti, včetně její kritiky. Shrnuje situaci v dnešní době a předkládá užívání legálních a nelegálních látek i nedrogových závislostí jako morální problém současné …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with drugs and drug addiction in the context of the consumer capitalist society. It summarizes the theoretical knowledge concerning drugs, drug addiction and addictive behavior in general. It procedes to discuss the consumer capitalist society, including its criticism. It summarizes contemporary situation and presents the use of legal and illegal psychoactive substances and dependency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta