Mgr. Pavla Tupá

Master's thesis

Doby odpočinku v unijní úpravě a v českém pracovním právu

Periods of Rest in the EU Law and in Czech Labour Law
Abstract:
Diplomová práce s názvem Doby odpočinku v unijní úpravě a v českém pracovním právu se věnuje aktuální problematice přestávek v práci a dob odpočinku zaměstnanců z pohledu práva Společenství a z pohledu vnitrostátního českého pracovního práva. Cílem práce je zhodnocení implementace či transformace příslušných ustanovení z unijního do vnitrostátního práva. Doby odpočinku jsou rozděleny a jednotlivě podrobeny …more
Abstract:
Master thesis called Rest periods in law of European Union and Czech labor law is dealing with a recent problematic of breaks at work and rest time of employees from the perspective of Union law and Czech domestic labor law. The goal of the work is to evaluate the implementation or transformation of respective provisions from Union to domestic law. There are few types of rest periods distinguished …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 3. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 5. 2013
  • Supervisor: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
  • Reader: JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta