Mgr. et Mgr. Michaela Jílková

Diplomová práce

Stereotypní představy majority o cizincích a etnických menšinách. Případová studie na příkladu Znojemska.

Stereotypical images of the majority about foreigners and ethnic minorities. The case study of region Znojmo.
Anotace:
Práce vypovídá o stereotypním obrazu etnických menšin a cizinců na stránkách regionálního tisku na Znojemsku a o obrazu těchto skupin v povědomí příslušníků majoritního obyvatelstva. Zabývá se také vznikem, výzkumem a změnami předsudků a stereotypů. Součástí práce je i kapitola o vztahu česky a německy mluvícího obyvatelstva do konce druhé světové války, po níž museli Němci z regionu odejít.
Abstract:
This work refers to the stereotypical image of ethnic minorities and foreigners in the pages of regional newspapers in Znojmo and the picture of these groups in the awareness of members of the majority population. It also discusses the creation, research and changes in prejudices and stereotypes. This work is also interested in relationship between Czech and German-speaking population until the end …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jílková, Michaela. Stereotypní představy majority o cizincích a etnických menšinách. Případová studie na příkladu Znojemska.. Pardubice, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociální antropologie