Mgr. et Mgr. Michaela Jílková

Master's thesis

Stereotypní představy majority o cizincích a etnických menšinách. Případová studie na příkladu Znojemska.

Stereotypical images of the majority about foreigners and ethnic minorities. The case study of region Znojmo.
Abstract:
Práce vypovídá o stereotypním obrazu etnických menšin a cizinců na stránkách regionálního tisku na Znojemsku a o obrazu těchto skupin v povědomí příslušníků majoritního obyvatelstva. Zabývá se také vznikem, výzkumem a změnami předsudků a stereotypů. Součástí práce je i kapitola o vztahu česky a německy mluvícího obyvatelstva do konce druhé světové války, po níž museli Němci z regionu odejít.
Abstract:
This work refers to the stereotypical image of ethnic minorities and foreigners in the pages of regional newspapers in Znojmo and the picture of these groups in the awareness of members of the majority population. It also discusses the creation, research and changes in prejudices and stereotypes. This work is also interested in relationship between Czech and German-speaking population until the end …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2011
  • Supervisor: prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Jílková, Michaela. Stereotypní představy majority o cizincích a etnických menšinách. Případová studie na příkladu Znojemska.. Pardubice, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Master programme / field:
Sociology / Social Anthropology