Jan HLAVIČKA

Bakalářská práce

Paralidskost - Chiméry

Parahumanism - Chimeras
Anotace:
Práce se zabývá chimérami, lido-zvířecími hybridy. Je rozdělena do tří částí. První část rozebírá, co jsou to chiméry, definicí slova a uvedením do problematiky. Druhá část popisuje tvorbu chimér, potenciální přínos výzkumu zaměřeného na chiméry, etické obavy týkající se tohoto výzkumu a zákony a regulace ohledně chimér. Třetí část je analýzou etické stránky tohoto výzkumu morální filosofií Petera …více
Abstract:
A report about chimeras, human-animal hybrids. Report is divided into three parts. First part construes what chimeras are, definition of the word and intoduction into problematice. Second part describes the creation of chimeras, potential benefits of research focused on chimeras, ethical concerns related to this research and laws and regulations regarding chimeras. Third part is an analysis of ethical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: David Černý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HLAVIČKA, Jan. Paralidskost - Chiméry. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie

Práce na příbuzné téma