Bc. Hana Zwettlerová

Diplomová práce

Speciálně andragogická intervence v oblasti běžných denních činností u osob s Parkinsonovou nemocí

Special andragogy intervention in the sphere of activities of daily life to people with Parkinson's disease
Anotace:
Diplomová práce na téma „Speciálně andragogická intervence v oblasti běžných denních činností u osob s Parkinsonovou nemocí“ se zabývá možnostmi speciálně andragogické, pedagogické a léčebné intervence, a také problematikou běžných denních činností u zmíněné skupiny osob. Hlavním cílem práce je analyzovat zdali osoby s Parkinsonovou nemocí využívají pomáhající techniky a složky koordinované rehabilitace …více
Abstract:
The diploma thesis „Special andragogy intervention in the sphere of activities of daily life to people with Parkinson's disease“ deals with possibilities of specially andragogic, educational and therapeutic intervention and also with issues of daily life activities for that group of people. The main goal of this thesis is to analyse if people with Parkinson´s disease are using assistive technologies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Sayoud Solárová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální andragogika