Radim Kolek

Bakalářská práce

Zavádění nového běhu zakázky

Introducing a New Order Execution System
Anotace:
Tématem mojí bakalářské práce je analýza procesů týkajících se běhu zakázky ve firmě MOLTEC s.r.o. a navržení zefektivnění. Naše společnost se zabývá výrobou vstřikovacích forem pro termoplasty. Volnější kapacity také vyplňují kooperace a případné lisování. Teoretická část této práce bude zaměřena zejména na procesní řízení firmy a její ma-nagement a kvalitu. V praktické části práce se zaměříme v první …více
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is the analysis of processes concerning the execution of the order in MOLTEC s.r.o. and proposing streamlining. Our company is engaged in the pro-duction of injection molds for thermoplastics. Free capacities also fill in co-operation and possible pressing. The theoretical part of this work will focus on process management and management of quality. In the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kolek, Radim. Zavádění nového běhu zakázky. Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Ovládání rizik