Ing. Zuzana Rovenská

Bakalářská práce

Přeměny - převod jmění na společníka fyzickou osobu

Transitions - the trransfer of assests to a partner - physical entity
Anotace:
Přeměny – převod jmění na společníka fyzickou osobu Bakalářská práce je zaměřena na převod jmění a.s. na společníka fyzickou osobu, který není účetní jednotkou, a to z hlediska právního, účetního, daňového, a to především z pohledu daně z příjmu.
Abstract:
Transitions – the transfer of assests to a partner – a physical entity The bachelor assingment is about the transfer of corporate assets a to a partner – a physical entity who is an accounting and tax terms, and especially in respekt of income tax.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Pavel Průdek
  • Oponent: Ing. Jasna Kolářová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting