Aleš Mazánek

Bachelor's thesis

Ošetřovatelská péče u pacientů podstupující endovaskulární výkon při ischemické cévní mozkové příhodě na jednotkách intenzivní péče

Nursing Care in Patients Undergoing Endovascular Performance in Ischemic Stroke in Intensive Care Units
Abstract:
Bakalářská práce s názvem "Ošetřovatelská péče u pacientů podstupující endovaskulární výkon při ischemické cévní mozkové příhodě na jednotkách intenzivní péče" se zabývá problematikou ošetřovatelské péče u pacientů podstupující endovaskulární výkon při ischemické mozkové příhodě. Práce objasňuje specifika ošetřovatelské péče před a po endovaskulárním výkonu. Práce je situována do dvou částí. V první …more
Abstract:
This bachelor thesis describes nursing care for patients undergoing endovascular surgery after ischemic stroke. Specific care before and after endovascular surgery is explained. The thesis is divided into two parts. The first part provides general information about strokes. The second part describes specific needs and nursing activities for 5 studied patients (study cases), hospitalized in St. Anne …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Vladimír Koutecký

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Mazánek, Aleš. Ošetřovatelská péče u pacientů podstupující endovaskulární výkon při ischemické cévní mozkové příhodě na jednotkách intenzivní péče. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe