Miroslav Potužák

Bakalářská práce

Udržitelný rozvoj v kontextu územní samosprávy

Sustainable Development in the Context Territorial Government
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o udržitelném rozvoji územní samosprávy. Hlavními cíli práce je pohled na problematiku udržitelného rozvoje, způsoby jeho měření, a hlavně zjištění a zhodnocení stavu udržitelného rozvoje ve všech oblastech České republiky. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První část popisuje historii udržitelného rozvoje, její definice a strategii České republiky. Druhá část …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the sustainable development of local self-government. The main objectives of the paper are the perspectives of its sustainable development, ways of its measurement and mainly on determination and assessment of sustainable development in all regions of the Czech Republic. The paper is divided into three main sections. The first one describes the history of sustainable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D., Ing. Jacqueline Vochozková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní