Miroslav Potužák

Bachelor's thesis

Udržitelný rozvoj v kontextu územní samosprávy

Sustainable Development in the Context Territorial Government
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o udržitelném rozvoji územní samosprávy. Hlavními cíli práce je pohled na problematiku udržitelného rozvoje, způsoby jeho měření, a hlavně zjištění a zhodnocení stavu udržitelného rozvoje ve všech oblastech České republiky. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První část popisuje historii udržitelného rozvoje, její definice a strategii České republiky. Druhá část …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the sustainable development of local self-government. The main objectives of the paper are the perspectives of its sustainable development, ways of its measurement and mainly on determination and assessment of sustainable development in all regions of the Czech Republic. The paper is divided into three main sections. The first one describes the history of sustainable …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: PaedDr. Václav Netolický
  • Reader: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D., Ing. Jacqueline Vochozková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní