Theses 

Řízení ve věci přestupků se zaměřením na zahájení řízení, průběh řízení a rozhodnutí o přestupku – Isabela PĚRONKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Isabela PĚRONKOVÁ

Diplomová práce

Řízení ve věci přestupků se zaměřením na zahájení řízení, průběh řízení a rozhodnutí o přestupku

Proceedings for administrative infractions focusing on the initiation of proceedings, the course of proceedings and the decision about the administrative infraction

Anotace: Tématem této diplomové práce je "Řízení ve věci přestupků se zaměřením na zahájení řízení, průběh řízení a rozhodnutí o přestupku". Cílem této práce je popsat řízení o přestupku. Důraz je kladen na popis zahájení řízení, průběh řízení a rozhodnutí o přestupku. Tato práce se týká pouze řízení v 1. stupni. Řízení ve věci přestupku v 1. stupni je téma velmi obsáhlé, a proto jsou některé instituty popsány v práci stručněji, zatímco na jiné instituty je zaměřena větší pozornost. Práce se nezabývá zvláštními druhy řízení.

Abstract: The theme of this diploma thesis is "Proceedings for administrative infractions focusing on the initiation of proceedings, the course of proceedings and the decision about the administrative infraction". The aim of this work is to describe the whole proceedings for administrative infractions. An attention is given to describing the initiation of proceedings, the course of proceedings and the decision about the administrative infraction. This thesis deals only with proceedings in the first stage. Because the topic is very comprehensive. Some institutes are briefly described. And some institutes are given more attention. This thesis does not deal with specific types of proceedings.

Klíčová slova: přestupek, přestupkové řízení, řízení v 1.stupni, zahájení řízení, průběh řízení, rozhodnutí o přestupku

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2019
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Václav Henych

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=78991 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

PĚRONKOVÁ, Isabela. Řízení ve věci přestupků se zaměřením na zahájení řízení, průběh řízení a rozhodnutí o přestupku. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 08:41, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz