Zdeněk HALATA

Bachelor's thesis

Soubor operety Národního divadla moravskoslezského - od operety k muzikálu

The operetta Ensemble of the National Moravian-Silesian Theatre - from operetta to musical
Anotácia:
Bakalářská práce pojednává o celkové historii operetního souboru Národního divadla moravskoslezského. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola popisuje uvádění operetních titulů v Ostravě, které vykrystalizovalo v založení samostatného souboru. Kontexty vzniku ansámblu dokládají dobové prameny a tisk. Druhá část se zabývá repertoárem souboru 70. let 20. století do přelomu tisíciletí. Podrobně …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the overall history of the Operetta/musical ensemble of the National Moravian-Silesian Theatre. The thesis is divided into three parts. First part describes the beginning of operetta playing in Ostrava, what is substantiated with period sources. Second part is focused on period from 70's to end of millenium and its' repertoire, especially on first musicals played. Last …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2020
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: MgA. Jan Garláthy

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HALATA, Zdeněk. Soubor operety Národního divadla moravskoslezského - od operety k muzikálu. Ostrava, 2020. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta umění

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta umění

University of Ostrava

Faculty of Fine Arts

Bachelor programme / odbor:
Musical Arts / Trumpet