Mgr. Karolina Hlavová, Ph.D.

Disertační práce

Postnatal transmission of immunity from a mother to her offspring in pigs

Postnatal transmission of immunity from a mother to her offspring in pigs
Anotace:
Tato disertační práce je zaměřena na studium postnatálního přenosu mateřské imunity na narozené mládě prostřednictvím kolostra a mléka. Hlavní složky kolostra a mléka zajišťující imunitní ochranu kojeného mláděte jsou protilátky, nespecifické humorální složky (antimikrobiální látky, cytokiny, růstové faktory) a buňky imunitního systému. V rámci disertační práce jsou řešeny otázky fenotypu lymfocytů …více
Abstract:
This thesis is focused on the study of postnatal transmission of maternal immunity to the newborn via colostrum and milk. The main components of colostrum and milk which provide the young suckling with immune protection are the antibodies, non-specific humoral factors and immune system cells. This thesis deals with the questions of the phenotype of colostral lymphocytes, colostral/lactogenic antigen …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2014
  • Vedoucí: MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.
  • Oponent: prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D., RNDr. Marek Šinkora

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta