Tomáš Hanusek

Bakalářská práce

Univerzální modul pro měření EMG

Universal Module for EMG Measurement
Anotace:
Snímání biosignálů z pacienta je dnes nedílnou součástí lékařské diagnostiky a také terapie. Pro vyšetření správné funkce srdce, mozku, nervů, svalů a dalších orgánů jsou přístroje snímající biosignály nezbytné. Tato práce popisuje základní metody získávání elektromyografických dat a některé modality používané při vyšetření. Součástí práce je vyrobený modul pro proměření EMG, který je kompatibilní …více
Abstract:
The patient´s biological signal sensing is nowdays the integral part of diagnostics and therapy as well. Biosignal sensing devices are necessary for correct examination of heart, cerebral, nervous, muscular and other organs function. The thesis desribes electromygrafical dates gaining methotds and modalities using during examination. EMG measurig modul compatible with bmeng DAU unit and programme enabling …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Michal Prauzek
  • Oponent: Ondřej Adamec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Biomedicínský technik

Práce na příbuzné téma