Bc. Jana Hůlková

Diplomová práce

Edukace žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami v ZŠ speciální a PrŠ Černovice

The education of pupils with mental impairment and combined handicap in special school and practical school Černovice
Anotace:
Diplomová práce se zabývá edukací žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami v Základní škole speciální a Praktické škole Černovice. Teoretickou část diplomové práce tvoří vymezení pojmu osob s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, charakteristiku mentálního, tělesného a kombinovaného postižení. Tato část práce obsahuje také legislativní podmínky edukace těchto …více
Abstract:
The graduation theses deals with education pupils with mental impairment and combined handicap in special school and practical school in Černovice. The teoretical part of graduation these is made of definition of person with mental impairment and combined handicap, characteristic of mental impairment, physical and combined handicap. These part of diploma theses include legislative conditions for education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta