Bc. Martin KOZÁK

Master's thesis

Principy právního státu a jejich vyjádření v Ústavě ČR

Principles of a Democratic State Respecting the Rule of Law and their Expression in the Constitution of the Czech Republic
Anotácia:
Tato diplomová práce s názvem "Principy právního státu a jejich vyjádření v Ústavě ČR" zpracovává dílčím způsobem otázky spojené s hodnotovým zaměřením Ústavy ČR v oblasti principů právního státu. V práci jsou nejprve osvětleny základní pojmy, především s důrazem na vymezení formálního a materiálního právního státu a vztahu mezi pojmy Rechtsstaat a Rule of Law. Další důležitou částí je objasnění vztahu …viac
Abstract:
This master's thesis entitled "Principles of a Democratic State Respecting the Rule of Law and their Expression in the Constitution of the Czech Republic" deals with value-oriented Czech Constitution in the field of Rule of Law and its principles. At the first thesis describes basic concepts, mainly formal and substantive Rule of Law and the relationship between the Rechtsstaat and Rule of Law. Another …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 2. 2015
Zverejniť od: 3. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOZÁK, Martin. Principy právního státu a jejich vyjádření v Ústavě ČR. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.2.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 3. 2. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Faculty of Law

Master programme / odbor:
Law and Jurisprudence / Law

 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses 2uge3b 2uge3b/2
3. 2. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
3. 2. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.