Ilias CHADZIANTONIDIS

Master's thesis

Izraelsko-palestinský konflikt od roku 1947 do roku 1973

Conflict between Israel and Palestine since 1947 until 1973
Abstract:
Práce se zabývám vznikem státu Izrael, státností Palestiny, popisem válek, kterými Izrael musel ve svém vývojovém stadiu projít. Snaží se přiblížit problematiku uznání státu a nové populace na místě kde není žádán.
Abstract:
Describing the evolution of state Israel from its reborn. Triyng to define palestinian authority. Trying to show how hard is to make a new state on land of someone else, when every neighbour doesnt want it.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Josef Mrázek, DrSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CHADZIANTONIDIS, Ilias. Izraelsko-palestinský konflikt od roku 1947 do roku 1973. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/