Bc. Evžen Vokál

Diplomová práce

Ověření interakce zvolené elektrody pro porovnání stupně znečištění vodných roztoků

Verification of interaction of the silver ion-selective electrodes for comparing the
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá potenciometrií s využitím stříbrné iontově selektivní elektrody Ag-ISE. Práce je zaměřena zaprvé na její základní testování zejména z hlediska měření potenciálu E vs. čas t nebo koncentrace c(Ag+) a za druhé na ověření její alternativní aplikovatelnosti pro indikaci stupně čistoty sekvence sady vzorků průmyslových vod z daného technologického procesu.
Abstract:
The thesis deals with potentiometry using the silver ion selective electrode Ag-ISE. The work has focused first on its basic testing especially from the viewpoint of potential E vs. time t or concentration c(Ag+) measurements and second on the verification of its alternative applicability for the indication of a purity-graded sequence of the set of samples of industrial waters from the given technological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Dr. Ing. Ladislav Novotný, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vokál, Evžen. Ověření interakce zvolené elektrody pro porovnání stupně znečištění vodných roztoků. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.