Lenka Pivovarová

Diplomová práce

Informační systém krizového řízení Hlavního města Prahy

Crisis Management Information System of the Capital City of Prague
Anotace:
Diplomová práce je zaměřená na informační systém krizového řízení hl. m. Prahy. Informační podpora sehrává v krizovém řízení čím dál větší roli, proto je rozvoj informačního systému jednou z cest pro jeho zlepšení. V první části diplomové práce jsou osvětleny nejdůležitější pojmy krizového řízení a specifika hl. m. Prahy, také některé domácí i zahraniční informační systémy určené pro krizové řízení …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on Crisis Management Information System of the capital city of Prague. Nowadays, information delivery plays an increasingly important role in the crisis management and therefore the development of information system is one way how to improve it. First part of this thesis explains the most used terms in crisis management and specific requirements of the capital city of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Petr Berglowiec
  • Oponent: Stanislav Sovinský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování