JUDr. Alexandra Živělová

Diplomová práce

Exclusion of Legal Counsels in the International Commercial Arbitration

Exclusion of Legal Counsels in the International Commercial Arbitration
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zaměřit se na dosud neprobádané téma v arbitráži a nalézt odpověď na otázku – může být v mezinárodní obchodní arbitráži vyloučen právní zástupce, pokud tento způsobuje střet zájmů nebo jinak narušuje průběh rozhodčího řízení? Na začátku práce je zkoumáno, zda pravidla rozhodčích institucí a rozhodčí zákony obsahují ustanovení týkající se výslovné pravomoci rozhodců vyloučit …více
Abstract:
The goal of this diploma thesis is to elaborate on so far unexplored topic in arbitration and to find an answer to a question – can a legal counsel be excluded in international commercial arbitration if he or she causes conflict of interest or otherwise violates the course of arbitral proceedings? At the beginning, arbitration rules and arbitration acts are explored in order to find out whether an …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta