Bc. Marie Nečesaná

Diplomová práce

Pojetí prostoru ve vybraných dílech Josefa Jiřího Kolára a Jakuba Arbesa

The concept of space in selected works written by Josef Jiří Kolár and Jakub Arbes
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na pojetí prostoru ve fantastickém románu J. J. Kolára Pekla zplozenci a romanetu J. Arbesa Svatý Xaverius. V úvodní části je vymezen pojem literární prostor a žánrová charakteristika. Následně jsou obě díla rozebrána z hlediska literárněvědné kategorie prostoru. Cílem diplomové práce je na základě rozboru zmapovat vidění prostoru obou autorů a nalézt souvislosti mezi fantastickým …více
Abstract:
The Master´s thesis is focused on the concept of space in the fantasy novel Pekla zplozenci written by J. J. Kolár and in the romanetto Svatý Xaverius written by J. Arbes. In the first part the concept of space and characteristic of genre are defined. In the following part both works are analysed from the point of literary category of space. The aim of the thesis is find the connection between fantasy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.