Mgr. Vendula Slámová

Bakalářská práce

Co vědí matky o kojení - význam kojení pro matku

Knowledge of breastfeeding in mothers - importance of breastfeeding in mother
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o pozitivním efektu kojení na zdravotní stav žen. Zabývá se převážně jednotlivými onemocněními, jejichž riziko vzniku se s délkou kojení u žen snižuje. Popisuje také významný účinek kojení na psychické zdraví žen. Praktická část zjišťuje, jaké mají ženy znalosti o vlivu kojení na jejich zdraví, a jaký mají pohled na délku kojení. Dále nahlíží na důvody žen k ukončení kojení …více
Abstract:
The bachelor thesis discusses the positive effect of breastfeeding on women’s state of health. It mainly deals with various diseases whose risk is decreased by the length of women’s breastfeeding. It also describes the significant effect of breastfeeding on the mental health of women. The practical part investigates whether women have knowledge about the effect of breastfeeding on their health and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Pokorná
  • Oponent: MUDr. Anna Klimová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta