Theses 

Klient digitální knihovny Kramerius pro iOS – Bc. Ondřej Vyhlídal

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Bc. Ondřej Vyhlídal

Diplomová práce

Klient digitální knihovny Kramerius pro iOS

Kramerius Digital Library Client for iOS

Anotace: Impulzem vzniku práce byla potřeba Moravské zemské knihovny rozšířit počet podporovaných platforem jejich digitální knihovny postavené na systému Kramerius a oslovit tak větší množství návštěvníků. Výsledkem snažení je vytvoření aplikace pro operační systém iOS s ohledem na platné Human Interface Guidelines a platné standardy tvorby aplikací. První část diplomové práce pojednává o digitálních knihovnách a jejich možnostech. Druhá část je věnována přehledu vhodných technologií pro realizaci práce. Poslední část pojednává o vývoji aplikace a zajímavých problémech, kterým bylo třeba v průběhu prací čelit.

Abstract: Moravian library needed to extend the number of supported platforms of their digital library, which is built on Kramerius system, to address more visitors. This was the main aim of this thesis which resulted in creation of an application for operating system iOS with respect to valid Human Interface Guidelines and valid standards for creation of applications. First part of diploma thesis is focused on digital libraries and their possibilities. Second part reviews technologies suitable for realization of this thesis. The last part describes the development of the application and interesting challenges that needed to be overcome during the creation process.

Klíčová slova: Digitální knihovna, iOS, iPhone, iPad, Moravská zemská knihovna, aplikace

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2017
  • Vedoucí: Ing. Petr Žabička
  • Oponent: Mgr. Jakub Dubrovský

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 13:19, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz