Bc. Eva Hladníková

Diplomová práce

Licenční smlouva k počítačovému programu

Software Licence Agreement - Purchase of Computer Software
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je podat komplexní, stručné a jasné informace k problematice duševního vlastnictví Autorského zákona pro licenční smlouvu k počítačovému programu. Popis Autorského zákona spolu s jeho novelou a definicí duševního vlastnictví se nachází v této práci hned na začátku. Popis a specifikaci počítačového programu v Autorském zákoně nenajdeme a proto si jej vysvětlíme v samostatné …více
Abstract:
The aim of this thesis is to unify the concept of intellectual property related to software license agreement in terms of the Copyright law. Description of the Copyright law, its novel, and definition of intellectual property can be found in the first section of this thesis. Since it is not possible to find the definition or specification of computer software in the copyright law, this problematics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Jiří Matzner, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. David Karabec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management