Bc. Kateřina Kočařová

Diplomová práce

Význam letních táborů a víkendových volnočasových akcí pro mládež a dospělé v životě účastníků virtuální hry Pentagramus a jejich motivace

The significance of the summer camps and weekend leisure time events for young people and adults in the lives of the participants of the virtual game Pentagramus and their motivation
Anotace:
Diplomová práce „Význam letních táborů a víkendových volnočasových akcí pro mládež a dospělé v životě účastníků virtuální hry Pentagramus“ zkoumá motivaci účastníků navštěvovat volnočasové akce a jimi popsanou změnu kvality jejich života. Teoretická část shrnuje historii komunity, její návaznost na skauting a souvislost s LARP a roleplayingem. Dále také popisuje spojitost mezi skautskými principy a …více
Abstract:
The thesis “The importance of summer camps and weekend free-time events for the young and adults in the lives of the participants of the online roleplaying game Pentagramus” studies the motivation of participants to attend free-time events and a subsequent change in their quality of life, as presented by them. The theoretical part sums up the history of the Pentagramus community, its ties to scouting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Nýdrlová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta