Bc. Kateřina Kočařová

Master's thesis

Význam letních táborů a víkendových volnočasových akcí pro mládež a dospělé v životě účastníků virtuální hry Pentagramus a jejich motivace

The significance of the summer camps and weekend leisure time events for young people and adults in the lives of the participants of the virtual game Pentagramus and their motivation
Abstract:
Diplomová práce „Význam letních táborů a víkendových volnočasových akcí pro mládež a dospělé v životě účastníků virtuální hry Pentagramus“ zkoumá motivaci účastníků navštěvovat volnočasové akce a jimi popsanou změnu kvality jejich života. Teoretická část shrnuje historii komunity, její návaznost na skauting a souvislost s LARP a roleplayingem. Dále také popisuje spojitost mezi skautskými principy a …more
Abstract:
The thesis “The importance of summer camps and weekend free-time events for the young and adults in the lives of the participants of the online roleplaying game Pentagramus” studies the motivation of participants to attend free-time events and a subsequent change in their quality of life, as presented by them. The theoretical part sums up the history of the Pentagramus community, its ties to scouting …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2021
  • Supervisor: Mgr. Veronika Nýdrlová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta