Bc. Vojtěch Šprdlík

Master's thesis

Zahraniční politika Gruzie vůči Rusku od roku 2003 do současnosti

Foreign policy of Georgia towards Russia from 2003 till nowdays
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou zahraniční politiky Gruzie v letech 2003 do současnosti z pohledu teorie malých států. Zvláštní pozornost je pak věnována zahraniční politice ve vztahu k Rusku.
Abstract:
The Master thesis is dedicated to examining the foreign policy of Georgia from 2003 till nowadays through perspective of Small states theory. A special attention in this regard is paid to Russia.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Zinaida Bechná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií