Ing. Veronika Kufová

Bachelor's thesis

Zacílení jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti na vybrané skupiny nezaměstnaných

Directing of individual active employment policy instruments on selected groups of unemployed
Anotácia:
Cílem bakalářské práce Zacílení jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti na vybrané skupiny nezaměstnaných je zhodnocení zacílení jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti působící na znevýhodněné skupiny osob na trhu práce v Jihomoravském kraji. První část je věnována úvodu do problematiky nezaměstnanosti a aktivní i pasivní politiky zaměstnanosti. Dále jsou vymezeny cíle a …viac
Abstract:
The aim of the bachelor thesis Directing of individual active employment policy instruments on selected groups of the unemployed is to evaluate the targeting of individual active employment policy instruments focused on disadvantaged groups in the labor market in Jihomoravský kraj. The first part is devoted to an introduction to the problems of unemployment and active and passive employment policy …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jakub Dostál, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration