Iveta ŘEŽÁBKOVÁ

Diplomová práce

Galerijní animace jako jedna z forem ve vzdělávacím programu výtvarné výchovy na základních školách

Gallery animation as one the forms in education program of art on primary schools
Anotace:
Obsah diplomové práce se implicitně vztahuje k tématu galerijních animací, jež aktuálně nabývají plnohodnotných forem ve vzdělávacím procesu. Smyslem je nahlédnout do oblasti interaktivních metod výuky výtvarné výchovy, které se mohou stát relevantním článkem výuky na školách. Soubor teoretických poznatků si klade za cíl uvést čtenáře do dané problematiky, představit dílčí témata galerijních animací …více
Abstract:
The content of the thesis implicitly relates to the gallery animations theme, which currently take full featured forms in the educational process. The purpose is to look into the field of interactive methods of art education, which may become relevant article of school education. Set of theoretical knowledge aims to introduce readers to the problems and in-troduce subtopics of gallery animation with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŘEŽÁBKOVÁ, Iveta. Galerijní animace jako jedna z forem ve vzdělávacím programu výtvarné výchovy na základních školách. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta