Bc. Marek Coufal

Master's thesis

Byty a bydlení v ČR po roce 1989: regionálně geografické hodnocení

Dwellings and housing in the Czech Republic after 1989: a regional geographical assessment
Abstract:
Období transformace po roce 1989 s sebou přineslo zásadní změny v oblasti bydlení a bytové politiky, výraznou změnou prošla také struktura bytového fondu. Stát svými zásahy přímo ovlivňuje bydlení pomocí nástrojů bytové politiky. Regionální disparity v bydlení, a především v bytové výstavbě, jsou v této diplomové práci analyzovány na základě nižších správních jednotek. Problematika bydlení a bytové …more
Abstract:
The transition period after 1989 had brought about major changes in housing and housing policy. The structure of the housing had undergone a significant change also. The state directly affects housing by its housing policy instruments. Regional disparities in housing and particularly in residential construction are analysed at lower administrative units in this thesis. The issue of housing and housing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
  • Reader: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Geography and Cartography / Social Geography and Regional Development