JUDr. Veronika Lukavcová

Diplomová práce

Nemocenské jako dávka nemocenského pojištění

The Sickness Benefit as the Benefit of the Sickness Insurance
Anotace:
Nemocenské pojištění je důležitou systémovou částí práva sociálního zabezpečení. Slouží k finančnímu zajištění osob ekonomicky aktivních. Chrání je při ztrátě příjmu v důsledku krátkodobých sociálních událostí. Zákon o nemocenském pojištění obsahuje tzv. dávkový systém, který je tvořen čtyřmi peněžitými dávkami: nemocenským, peněžitou pomocí v mateřství, ošetřovným a vyrovnávacím příspěvkem v těhotenství …více
Abstract:
Sickness insurance is a part of the compulsory social insurance scheme. Sickness insurance is paid to provide for situations when an adult in temporarily incapable of work due to sickness, pregnancy, maternal responsibilities, or when the adult must take care of his/her family member etc. Benefits related to sickness are regulated by the Sickness Insurance Act No. 187/2006 Coll. From the insurance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2011
  • Vedoucí: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta