Bc. Tomáš Němec

Bakalářská práce

Predátoři suchozemských plžů: míra predace a mezidruhová variabilita

Predators of land snails: predation rate and interspecific variation
Anotace:
Početná společenstva suchozemských plžů mohou sloužit jako snadno dostupný zdroj potravy pro predátory z mnoha živočišných skupin. V rešeršní části této bakalářské práce jsem detailně shrnul predátory suchozemských plžů. Na základě literárních dat víme, že mezi nejběžnější predátory plžů patří brouci, dvoukřídlý hmyz, pavoukovci, masožraví plži a někteří obratlovci. Na základě výsledků analýzy vzorků …více
Abstract:
Numerous snail communities can serve as an easily available source of food for predators from many animal groups. In the review part of this thesis, I summarized known predators of terrestrial snails in detail. Based on literature, we know that the most common predators of snails include Coleoptera, Diptera, Arachnida, carnivorous snails and some vertebrates. Based on the analysis of samples from nine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologická a evoluční biologie / Ekologická a evoluční biologie