Bc. Aneta Bariczová

Bachelor's thesis

Kojení nedonošeného novorozence.

Breastfeeding of a premature newborn
Abstract:
Tato práce se zabývá kojením nedonošených novorozenců. Cílem bylo shromáždit takové informace, které vysvětlí určité odlišnosti od kojení novorozenců narozených v termínu a zjistit míru informovanosti matek předčasně narozených dětí o tomto problému. V teoretické části je vysvětlen termín nedonošený novorozenec, anatomie prsu a fyziologie laktace. Dále již je práce zaměřena na odlišnosti kojení nedonošených …more
Abstract:
The thesis considers primarily the issue of prematurely born babies, particulary their breast feeding. The main goal was to find out all the information which will explain certain differencies between breast feading of prematurely born and normaly born infants and find out the level of awarness and knowledge from mothers of prematurely born infants. In the theory part there is explained the term “ …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2010
  • Supervisor: PhDr. Miloslava Kameníková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Nursing / Midwife

Theses on a related topic