Bc. Juraj Lenoch

Master's thesis

Využití strategické analýzy pro zvýšení efektivity náboru dynamicky rostoucí společnosti

Utilization of strategic to increase the effectivity of recruitment in dynamically growing company
Abstract:
Diploma thesis is interpreting current mood of young companies and startups. Thesis is analyzing the relationship between modern Human Resource Management and dynamic growth of companies. With the help of analytical methodologies like PEST, 7S McKinsey and SWOT, the thesis is evaluating current situation on technological labor market in Czech Republic regarding activity of both researched companies …more
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá aktuálnou témou mladých firiem malej až strednej veľkosti z pohľadu vzťahu personalistiky s dynamickým rastom týchto firiem. Za pomoci analytických metód PEST, 7S McKinsey a SWOT má práca za úlohu zhodnotiť aktuálnu situáciu na technologickom trhu v ČR s ohľadom na činnosť dvoch skúmaných firiem. Zber analytických dát slúži ako podklad k návrhu zlepšení pre firmu XYZ, ktorá …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2018
  • Supervisor: RNDr. Zuzana Wroblowská, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance