Bc. Jiří Blažek

Diplomová práce

Porovnání fauny slíďákovitých pavouků pastvin skotu a ovcí v okolí Nasavrk (kraj Pardubice)

Comparison of wolfspider fauna on cattle and sheep pastures
Anotace:
Cílem mé diplomové práce bylo porovnání fauny slíďákovitých pavouků na pastvinách skotu a ovcí. Za tímto účelem jsem na pastviny umísťoval během třech měsíců roku 2017 zemní pasti, které jsem vždy po měsíci vybíral. Celkem jsem získal 90 kusů vzorků. Celkem bylo odchyceno 3418 pavouků, z toho 1164 jedinců patřilo mezi slíďákovité. Všechny dospělé jedince slíďákovitých jsem determinoval a roztřídil …více
Abstract:
The main target of my diploma thesis was the comparison of wolfspider fauna on cattle and sheep grazing pastures. For this reason I laid pitfall traps at these pastures during three months of 2017. I collected pitffall traps every month. Totally I got 90 samples. 3418 spiders were caught in total, from this 1164 individuals belonged to wolfspiders. I determinated all adults wolfspiders and sorted them …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Vladimír Hula, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Zemědělská specializace / Agroekologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.