Mgr. Markéta HÖLCLOVÁ

Bakalářská práce

Vyjadřování koreferenčních vztahů a vztahů sémantické ekvivalence v textu odborného stylu

Expresssion of coreferential relations and semantic equivalence relations in professional textual style
Anotace:
Závěrečná práce je zaměřena na problematiku koreferenčních vztahů a vztahů sémantické ekvivalence v odborném funkčním stylu. Práci je možné rozdělit na dvě části: část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů z oblasti textové syntaxe. Dále se v ní objevují kritéria a jejich vysvětlení. Tato kritéria jsou sledována v praktické části práce. Praktická …více
Abstract:
Final work is focused on coreferential relations and semantic equivalence relations of the professional functional style. The work can be divided into two different parts: theoretical and practical part. The theoretical part is focused on explaining the basic terms of textual syntax. Furthermore, the criteria and their own explanations also appears. These criteria are followed in the practical section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012
Zveřejnit od: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jana Vaňková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HÖLCLOVÁ, Markéta. Vyjadřování koreferenčních vztahů a vztahů sémantické ekvivalence v textu odborného stylu. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Studium v oblasti pedagogických věd / Rozšiřující studium ČJ - Učitelství pro SŠ (pro absolventy učitelství ČJ pro 2. st. ZŠ)

Práce na příbuzné téma