Zuzana Sleziaková

Diplomová práce

The Millennial Shopper: Rethinking Customer Experience in the Digital Age

Zákazník "Millennial": Přehodnocení zkušeností zákazníků v digitálním věku
Anotace:
Cílem předkládané diplomové práce je prozkoumat nákupní preference českých zákazníků generace "Millennials", kteří brzy budou reprezentovat největší spotřebitelský segment na trhu. V teoretické části se diskutuje o různých maloobchodních modelech a jejich vývoji v čase, spolu s technologiemi, které mění tradiční tvář maloobchodu. Pro poskytnutí teoretického základu pro pozdější analýzu, tato část dále …více
Abstract:
The objective of the presented master’s thesis is to investigate the shopping preferences of Czech millennial customers, who will soon represent the largest consumer segment in the marketplace. The theoretical part discusses different retail business models and their evolution over time, along with disruptive technologies, changing the traditional face of retail. To provide a theoretical basis for …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2017
  • Vedoucí: Markéta Lhotáková
  • Oponent: Květa Olšanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71341

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / International Management

Práce na příbuzné téma