Leo Luzar

Diplomová práce

Využití systému KNX/EIB pro inteligentní řízení budov

Using KNX / EIB System for a Smarty House
Anotace:
Cílem práce je popis a praktické využití technologie KNX při návrhu a realizaci inteligentních domů. Provedení „levné“ sběrnice realizovaná kroucenou dvojlinkou vedenou souběžně ze silovým vedením nebo přímo pomocí silového vedení 230V. Bez nutnosti centrální řídící jednotky PC. Všechny přístroje mají vlastní inteligenci díky které je použitelná od malých místností a domů až po hotely a velké správní …více
Abstract:
Target of this work is description of experience and practical usage of KNX technology upon designing and realization of intelligent houses. Relatively cheap bus retaliated with twisted pair installed simultaneously along side power lines or directly through 230V power line. Without the need of central control PC. All machines have own intelligence thanks to witch they are usable from small rooms and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Ivo Špička
  • Oponent: Milan Heger

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích