Lucie Böhmová

Doctoral thesis

Sociální sítě v Human Resources Managementu (model pro podporu náboru zaměstnanců)

Social Media Networks in Human Resources Management (Model Supporting a Recruitment of Employees)
Abstract:
Hlavním cílem a zároveň i přínosem práce je vytvoření artefaktu v podobě modelu pro podporu náboru zaměstnanců pomocí sociálních sítí a jeho nasazení do praxe. Za tímto účelem je provedena hloubková analýza současného stavu zkoumané problematiky vedoucí k nalezení mezer, které lze modelem řešit. Autorka při tvorbě modelu vychází ze znalostí načerpaných z rešerše literatury a vlastních výzkumů, konkrétně …more
Abstract:
The main goal and contribution of this thesis are to create an artifact in the form of model that supports a recruitment of employees via social media networks and its implementation into practice. For this purpose has been used a depth analysis of current state of researched problematics leading to finding gaps that could be eventually solved while using mentioned model.The Author takes advantage …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 3. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 2017
  • Supervisor: Vlasta Střížová
  • Reader: Josef Basl, Petra Horváthová, Bohdan Wojnar

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71075