Theses 

Osobní ochranné pracovní prostředky hasičů-lezců při mimořádných událostech – Ondřej Ďoubal

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

Ondřej Ďoubal

Diplomová práce

Osobní ochranné pracovní prostředky hasičů-lezců při mimořádných událostech

Personal Protective Equipment of Firefighters-Climbers in Extraordinary Events

Anotace: Předložená diplomová práce se zabývá problematikou vybraných osobních ochranných pracovních prostředků konkrétně zásahovým oděvem, vnitřní vrstvou, přilbou, rukavicemi, kuklou, ochranou proti průniku sněhu a brýlemi hasičů-lezců při řešení mimořádných událostí. V úvodní části je charakterizována činnost hasičů-lezců. Na tuto část navazuje kapitola popisující odlišnosti ve vybavení osobních ochranných pracovních prostředků používaných při záchranných a likvidačních práci nad volnou hloubkou a ostatních mimořádných událostí. Další část práce se zabývá vyhodnocením používaných osobních ochranných pracovních prostředků jednotek požární ochrany v České republice a ve vybraných zahraničních státech. Cílem diplomové práce je navrhnout nejoptimálnější osobní ochranné pracovní prostředky pro zlepšení bezpečnosti a komfortu zasahujících hasičů-lezců.

Abstract: The presented thesis deals with the topic of personal protective equipment (action wear, inner layer, safety helmet, gloves, balaclava, snow gaiters, glasses) of firefighters – climbers at extraordinary events. The introductory part defines the work of a firefighter – climber. This part is followed by a chapter about the difference between personal protective means used at work and rescue in the height and free depth and those used at other extraordinary events. There in after I evaluate the personal protective equipment used in the Czech Republic and selected foreign countries. The objective of the thesis is to suggest the optimal personal protective equipment to improve safety and comfort of the firefighters-climbers in action.

Klíčová slova: hasiči-lezci, osobní ochranné pracovní prostředky, záchranné a likvidační práce ve výšce a nad volnou hloubkou

Keywords: firefighter – climber, personal protective equipment, rescue in the height and free depth

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Vladimír Vlček
  • Oponent: Richard Franc

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 16:30, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz