Adam KOZLER

Bakalářská práce

Digitalizace a trendy v podnikové praxi

Digitizing and trends in business practice
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na implementaci transport management systému (TMS) v logistické firmě Mailstep, která si uvědomila jeho potenciál v této oblasti. Data byla získána z polostrukturovaného rozhovoru s produktovým manažerem společnosti Mailstep a přístupu do Jira software. Práce popisuje aktuální trendy v logistice a výhody digitalizace, jako jsou zrychlení a zjednodušení procesů a zlepšení …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the implementation of a transport management system (TMS) in the logistics company Mailstep, which realized its potential in this area. Data was obtained from a semi-structured interview with the product manager of Mailstep and access to Jira software. The paper describes current trends in logistics and the benefits of digitalization, such as speeding up and simplifying …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. et Ing. Jiří Pešík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOZLER, Adam. Digitalizace a trendy v podnikové praxi. Plzeň, 2023. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/